კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

  • მომხმარებელთა პირადი საბანკო მონაცემების შეყვანა ხდება უშუალოდ ბანკის ვებგვერდზე, რაც სრულად უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვასა და უსაფრთხოებას.
  • მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების ინფორმაცია, (ბილინგის დეტალები), რომელსაც თქვენს შესახებ ვაგროვებთ, გამოიყენება თქვენი შეკვეთის დასამუშავებლად და თქვენი ანგარიშის სამართავად. ჩვენ ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ (თქვენი დასტურის შემთხვევაში) ეს ინფორმაცია იმისათვის, რომ ელ.ფოსტაზე გამოგიგზავნოთ ინფორმაცია იმ საქონლის და სერვისების შესახებ, რომელიც, ჩვენი აზრით, თქვენ დაგაინტერესებთ.
  • წინამდებარე მუხლის პირობების მიუხედავად, შემდეგი ინფორმაცია არ შეიძლება მიჩნეულ იყოს როგორც კონფიდენციალური: (1) ინფორმაცია რომელიც ცნობილი იყო საზოგადოებისთვის მომხმარებლის მიერ თაფლიკაცისათვის მიწოდებამდე; (2) გახდა ცნობილი საზოგადოებისთვის თაფლიკაცის მიერ ამ ხელშეკრულებების პირობების დარღვევის გარეშე; ან (3) მომხმარებლის მიერ თაფლიკაცისათვის გადაცემამდე იყო თაფლიკაცის მფლობელობაში და თაფლიკაცს არ გააჩნდა მომხმარებლის წინაშე კონფიდენციალურობის ვალდებულება ან (4) არ შეიძლება მიჩნეულ იყოს კონფიდენციალურად საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
  • თაფლიკაცი ვალდებულია მიიღოს გონივრული ზომები რაც აუცილებელია კონფიდენციალური ინფორმაციის დასაცავად. კონფიდენციალური ინფორმაცია შეიძლება გადაეცეს თაფლიკაცის მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, რომლებსაც უშუალოდ აქვთ კავშირი აღნიშნულ ინფორმაციასთან.
  • ჩვენს ვებგვერდზე პერიოდულად შეიძლება ნახოთ სხვა ვებგვერდების ლინკები. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ეხება მხოლოდ ჩვენს გვერდს. შესაბამისად, სხვა ვებგვერდების გამოყენებისას, თქვენ უნდა წაიკითხოთ გაეცნოთ მათი კონფიდენიციალურობის პოლიტიკას.